">

Over ProVoet
ProVoet Brancheorganisatie voor de Pedicure
ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures en behartigt de belangen van ongeveer 12.500 (aspirant) leden (januari 2009). Zij bevordert de kwaliteit en professionalisering van de voetverzorging en het beroep pedicure in Nederland. Bij ProVoet aangesloten pedicures staan voor kwaliteit en hygiëne. Ze zijn te herkennen aan het ProVoet-logo.

Belangenbehartiging
Belangenbehartiging betekent voor ProVoet; het vertegenwoordigen van leden op allerlei gebieden. ProVoet is actief en kritisch bezig met de ontwikkelingen die te maken hebben met de professionalisering van de pedicure. ProVoet is aangesloten bij het Hoofdbedrijfschap Ambachten, als representatieve brancheorganisatie van de pedicure. Zij heeft daarom zitting in de Commissie Voetverzorging (CV) en in diverse andere commissies van het HBA. Zo kunnen de leden via ProVoet hun stem laten horen en hebben inspraak over het beleid op landelijk niveau en de invulling daarvan.


Vakinhoudelijke activiteiten
Bevorderen van kwaliteit betekent ook het beschikbaar stellen van kennis. ProVoet bevordert het kennisniveau door het organiseren van activiteiten zoals:workshops, lezingen, congressen, studiedagen, trainingen.

Vakliteratuur
Leden- en aspirant-leden ontvangen het vakblad Podopost. Het blad verschijnt 10 maal per jaar en maakt deel uit van het lidmaatschap. Dit vakblad volgt alle recente ontwikkelingen van het beroep op de voet. In een vaste katern van de Podopost worden alle verenigingsactiviteiten van ProVoet gepubliceerd. ProVoet is vertegenwoordigd in de adviesraad en in de redactieraad van de Podopost.

Consulenten
ProVoet is landelijk ingedeeld in 5 districten. Binnen deze districten worden diverse activiteiten georganiseerd waarbij ook de consulente een belangrijke rol speelt. 
ProVoet en uw consument/cliënt

ProVoet maakt actief promotie voor haar leden richting consument. Waar mogelijk wordt uitgebreid informatie gegeven over het beroep van pedicure. Een consument kan het secretariaat vragen om een pedicure bij hem of haar in de omgeving, met bijvoorbeeld een speciale aantekening diabetische voet. Nog makkelijker is het voor consumenten om via deze website de ledenzoeker te raadplegen.

Historie ProVoet
ProVoet is tot stand gekomen door de samenvoeging van verschillende brancheorganisaties. Na een reeks van fusies bleven twee grote partijen (LOV en ProVoet) over. Zij bundelden in 2002 hun krachten om de branche naar een hoger niveau te brengen, onder de naam ProVoet. Een flinke stap in de professionalisering van voetverzorging in het algemeen en het pedicurevak in het bijzonder.

Werkwijze ProVoet
ProVoet is een vereniging met een bestuur, diverse commissies, een ledenpanel, consulenten en een stafbureau.

Het hoogste orgaan binnen de vereniging is echter de algemene ledenvergadering (alv). De algemene ledenvergadering stelt de statuten vast, benoemt de bestuursleden en stelt de uitgezette koers vast.
ProVoet is aangesloten bij het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) als representatieve brancheorganisatie van de pedicure.

Doelen en activiteiten
ProVoet bevordert de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening om garant te staan voor een goede en verantwoorde zorgverlening. Dit o.a. door:
Het ontwikkelen van Richtlijnen ten aanzien van de beroepsuitoefening en hygiŽne
Een nauwe samenwerking met opleidingsinstituten en exameninstellingen
Het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem ten behoeve van de  pedicurebranche
Het promoten van het beroep naar andere zorgaanbieders en consument
Het organiseren van kennisbijeenkomsten voor haar leden.


Contact
Post- en bezoekadres
ProVoet
Kerkewijk 69
3901 EC  VEENENDAAL
Tel.: 0318-551369
Fax: 0318-551331
E-mail:
info@provoet.nl

Veelgestelde vragen
Waarom kiezen voor een ProVoet pedicure? 
ProVoet is de landelijke organisatie voor de voetverzorger/pedicure. Zij bevordert de kwaliteit van de voetverzorging en van het beroep pedicure in Nederland.         Hoe vind ik een ProVoet lid in de buurt?  U kunt een pedicure in de buurt vinden via de Gouden Gids, of met de speciale ledenzoeker op de ProVoet website. Op deze ledenzoeker typt u eenvoudig uw postcode in en deze vindt een pedicure bij u in de buurt.

Geschillencommissie
ProVoet is vanaf 1 januari 2010 aangesloten bij De Geschillencommissie. Wat houdt  dit nu precies in? Indien u als consument niet tevreden bent over een behandeling aan uw voeten, of over de manier waarop u bent geholpen, dan is de eerste stap natuurlijk om dit direct te bespreken met uw pedicure.  Zij zal uw klacht serieus nemen en proberen het op te lossen.   Als u er echt niet samen uit komt dan is het goed om te weten dat uw pedicure door haar ProVoet-lidmaatschap automatisch is aangesloten bij de Geschillencommissie. Hiermee biedt zij u als klant een eerlijke en eenvoudige procedure, met een uitkomst die bindend is voor beide partijen. Dat is voor u én voor uw klant goed om te weten.  

Onafhankelijk, onpartijdig en deskundig
De Geschillencommissie staat garant voor een onpartijdige afdoening van de geschillen. Ze voldoet aan de daaraan gestelde nationale en internationale standaarden. Elke sector heeft een eigen Geschillencommissie, omdat er specifieke kennis van de sector nodig is voor een goede beoordeling.  Elke geschillencommissie bestaat uit drie leden: een door de Geschillencommissie aangezochte voorzitter (een jurist die ervaring heeft met rechtspraak), daarnaast wordt een lid voorgedragen door uw brancheorganisatie en een door een consumentenorganisatie. Alle leden worden door het bestuur van de Geschillencommissie benoemd en zijn volstrekt onafhankelijk en onpartijdig.
Meer informatie over klachten is hier te vinden. 

Provoet